Τον σχεδιασμό της για το Smart Island παρουσίασε η Amazon Web Services (AWS), στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο. Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο το οποίο θα αξιοποιήσει την τεχνολογία AWS Cloud για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μόνιμους κατοίκους, καθώς και της συνολικής εμπειρίας των πολλών επισκεπτών που υποδέχεται το νησί κάθε χρόνο.

Ενδεικτικά, πρωταρχικός στόχος του Smart Island είναι η ανάπτυξη λύσεων οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά, όπως η Νάξος και σχετίζονται με τη διαχείριση υποδομών, την παροχή υπηρεσιών και τη μεγάλη εξάρτηση από τις υποδομές της ηπειρωτικής χώρας λόγω απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν λύσεις για την έξυπνη κινητικότητα, την πρωτοβάθμια υγεία και την μεταφορά αγαθών. «Ελπίζουμε, με την εμπειρία που θα αποκτήσουμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους της Νάξου, να φέρουμε αυτό το έργο και σε άλλα νησιά, επαρχιακές περιοχές και πόλεις», δήλωσε ο Cameron Brooks, Director, Europe Public Sector, Amazon Web Services.