Στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας, στις 25 Ιανουαρίου
Στο πλαίσιο δράσεων του HR Community, το Skywalker.gr διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τον GDPR, τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων, στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.

Κομβικός ρόλος στον GDPR είναι αυτός του data protection officer (DPO). Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογή των διαδικασιών για τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις απαιτήσεις του GDPR. Είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του προσωπικού στις απαιτήσεις αυτού, την εκπαίδευση στην επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή στο www.hrcommunity.gr. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση παρακολούθησης.