Ένα νέο εργαλείο για τη βελτίωση της διαδικασίας του briefing παρουσίασε το Shutterstock.

Το Smart Brief, αξιοποιεί αυτοματισμούς για να επιταχύνει τη συνεργασία μεταξύ marketers και δημιουργικών και είναι τμήμα του Shutterstock Custom, μιας premium λύσης content management που βοηθά στην παραγωγή και το scaling του branded content. Οι χρήστες του Shutterstock Custom θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Smart Brief, το οποίο, χάρη στη μηχανική μάθηση, καθοδηγεί τους χρήστες στη διαδικασία, με σχετικά prompts που συγκρατούν τα ακριβή inputs, εξαλείφοντας αντικρουόμενες ή άχρηστες πληροφορίες.

Επιπλέον θα μπορούν να αποδεχθούν τις αλλαγές και τις προτάσεις που έχουν γίνει από άλλα μέλη της ομάδας, να επιστρέψουν σε προηγούμενες εκδοχές και να αναπαράξουν υπάρχοντα briefs. Παράλληλα, marketers και δημιουργικοί, θα μπορούν να προχωρήσουν σε προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε project, της αξίας και του scope του.
(Πηγή: MarketingLand)