Μετά από spec

Το ΣΕΦ αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο χώρο, σύμβολο πολιτισμού και αθλητισμού. Προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες υπαίθριας διαφήμισης λόγο της προνομιακής του θέσης ως κόμβος εκατομμυρίων διερχομένων, που εξασφαλίζει την αποδοτικότητα της διαφημιστικής προβολής.