Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για προϊόντα που διαφημίζονταν ως αντισηπτικά παρότι είχαν εισαχθεί ως καλλυντικά, και πέρα από τις ενέργειες της Πολιτείας για τον έλεγχο της κυκλοφορίας τους, το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας υπενθυμίζει τον ρόλο του στον έλεγχο της επικοινωνίας και των προϊόντων αυτών.

Με αφορμή καλλυντικά προϊόντα που διαφημίζονταν ως αντισηπτικά.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για προϊόντα που διαφημίζονταν ως αντισηπτικά παρότι είχαν εισαχθεί ως καλλυντικά, και πέρα από τις ενέργειες της Πολιτείας για τον έλεγχο της κυκλοφορίας τους, το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας υπενθυμίζει τον ρόλο του στον έλεγχο της επικοινωνίας και των προϊόντων αυτών.

«Πάντα με στόχο την προστασία του καταναλωτή, η διαφήμιση που τηρεί τους κανόνες της δεοντολογίας αποκτά τώρα ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία», επισημαίνει. Ισχυρισμοί σχετικά με την υγεία πρέπει να διατυπώνονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και σύνεση και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι απολύτως τεκμηριωμένοι: «Διαφημίσεις που επιχειρούν να εκμεταλλευθούν το φόβο και την ανησυχία των καταναλωτών θα αντιμετωπισθούν με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα που προβλέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας της αγοράς».