Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) συμμετείχε στην πρόσφατη συνάντηση της European Advertising Standards Alliance (EASA) στη Μαδρίτη, όπου με όλα τα μέλη της, μεταξύ των οποίων το World Federation of Advertisers (WFA), η European Association of Advertising Agencies (EACA) και η Google υπέγραψαν δήλωση με την οποία επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικής και ανεξάρτητης αυτορρύθμισης της διαφήμισης, σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της EASA, Lucas Boudet, η υπογραφή της διακήρυξης αποδεικνύει την πίστη των μελών στις αξίες που διέπουν την αυτορρύθμιση, όπως ευρύτητα και πληρότητα, συλλογικότητα, ανεξαρτησία και συνεργασία, ενώ θέτει και τις βάσεις για το μέλλον, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω συμμετοχή του digital, είτε με την ένταξη και digital players στην EASA, κατά το παράδειγμα της Google, είτε με την ευρύτερη χρήση εργαλείων τεχνολογίας από τους φορείς αυτορρύθμισης.