Των προσφορών και εκπτώσεων

Το ΣΕΕ σχεδίασε έναν νέο Οδηγό Καλής Πρακτικής για την υπεύθυνη επικοινωνία των προσφορών και των εκπτώσεων. Στις περιόδους εκπτώσεων και προσφορών, τόσο το ενδιαφέρον των καταναλωτών, όσο και ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνονται και έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να τηρείται ο σωστός τρόπος επικοινωνίας, που εδραιώνει την εμπιστοσύνη του κοινού στις μάρκες και αποτρέπει τις διενέξεις μεταξύ των εταιρειών. Ο νέος Οδηγός εξειδικεύει τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και συστήνει τρόπους καλής εφαρμογής τους, στοχευμένα σε ευαίσθητα σημεία της επικοινωνίας των εκπτώσεων και των προσφορών, όπως είναι η δήλωση τιμής, η αναφορά σε ποσοστό έκπτωσης, η υπόσχεση οφέλους / κέρδους, η διαθεσιμότητα των προϊόντων κ.ά.