Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, μελετώντας την επικαιρότητα σχετικά με το influencer marketing, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί διαφημιζόμενους, διαφημιστές και influencers, να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με το εξειδικευμένο πρόσφατο παράρτημα του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε).

Συγκεκριμένα, επισημαίνει: «Καθώς το εμπορικό περιεχόμενο που προβάλλουν οι influencers ακολουθείται από αυξανόμενο αριθμό ατόμων, ιδίως νέων και ανηλίκων, η διαφάνεια σχετικά με τον προωθητικό σκοπό αυτού του υλικού, αποτελεί βασική υπευθυνότητα του influencer marketing.

Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται ότι το περιεχόμενο είναι διαφημιστικό, καθώς και όταν οι φωτογραφίες προώθησης είναι κατά πολύ επεξεργασμένες και είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων να προστατεύουν από κάθε είδους παραπλάνηση.

Το ΣΕΕ, υπογραμμίζοντας την αξία της αυτορρύθμισης, την ηθική και την υπευθυνότητα στην επικοινωνία, καλεί τις εταιρείες να επικοινωνήσουν, προκειμένου να λάβουν μέρος σε ειδικό workshop εκπαίδευσης». Ο Κώδικας αντικατοπτρίζει τις απόψεις της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ και συμβαδίζει με τις οδηγίες της European Advertising Standards Alliance (EASA), που εφαρμόζονται ευρέως στην Ευρώπη από τους αντίστοιχους φορείς αυτορρύθμισης.