Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία παρακολούθησης, προβολής και προώθησης προϊόντων στο κανάλι του μη οργανωμένου λιανεμπορίου (περίπτερα, ψιλικά) σε ιδανικό μείγμα σημείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Με ολοκληρωμένο web platform reporting που παρακολουθεί ειδικά KPIs και routing plans, στόχος του KOS είναι η σωστή παρουσία των προϊόντων στα σημεία πώλησης και η αποτελεσματική επέμβαση στην αυθόρμητη αγορά του τελικού καταναλωτή», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Sales Promotion Center.