Το Sales Promotion Center (SPC) παρουσιάζει το «Ιnflunation», ένα «εργαλείο» το οποίο μέσω του HR Hub του SPC, αξιοποιεί τους συνεργάτες του από τον χώρο του BTL, δημιουργώντας ένα δυναμικό pool από καθημερινούς ανθρώπους που θα λειτουργήσουν ως nano & micro influencers.

Τα brands επωφελούνται, όπως σημειώνει η εταιρεία, από on demand mix των influnatives, αυθεντικό και native content με πραγματικό και μεγαλύτερο engagement, αλλά και υψηλό ROI. To Sales Promotion Center, ως ένα multi-faceted agency, εξελίσσει το influencer marketing, με μία νέα υπηρεσία:

«Προσφέρει έτσι στα brands τη δυνατότητα να μετατρέψουν την τεχνογνωσία της εταιρείας στη physical επικοινωνία σε ψηφιακό τους πλεονέκτημα, χρησιμοποιώντας το influencer marketing με τον πιο «native” τρόπο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το relatability τους με τα target audiences».