Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, το ReGeneration FEMpowerment Initiative, παρουσιάζει το ReGeneration με την υποστήριξη της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Women on Top για το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% της συνολικής χρηματοδότησης που έχει διοχετευτεί στο ελληνικό start-up οικοσύστημα, ενώ το 62% των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα.

Αυτήν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ελλάδα έρχεται να αντιμετωπίσει το ReGeneration FEMpowerment Initiative, με τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οικοσυστήματος καινοτομίας που ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να γίνουν δημιουργοί και επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο θεματικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι το The Academy, το οποίο απευθύνεται σε νέες έως 35 χρονών, περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων σε soft skills, σε συνεργασία με το LinkedIn Learning, καθώς και workshops και mentoring σε επιμέλεια τoυ Women on Top και ο δεύτερος το Masterclass Series.