Με 11 νέα προγράμματα, Ακαδημίες και συνεργασίες ξεκινά το α΄ εξάμηνο του 2021 για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων Regeneration. Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν το ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft με 180 ώρες εκπαίδευσης σε Advanced Analytics, Data Analysis, Machine Learning και Artificial Intelligence, για το οποίο η περίοδος αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, και το πρώτο, σύμφωνα με την εταιρεία, ReGeneration Academy για γυναίκες, με τίτλο ReGeneration Academy 4Women in Tech | Project Management powered by Microsoft. Επίσης, θα ξεκινήσει ο 12ος Γενικός Κύκλος ReGeneration, το ReGeneration Academy for Food Innovation vol.2, powered by New Agriculture New Generation & Elbisco-Founding Donor Stavros Niarchos Foundation και ο 6os Kύκλος Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με τον φορέα.