Στην υλοποίηση του Bravo Sustainability Week 2021 προχωρά το QualityNet Foundation, το χρονικό διάστημα από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, με το οποίο ολοκληρώνεται το Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021. Στη διάρκεια του, θα παρουσιαστούν οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις και πεπραγμένα με διαδικτυακές συνδέσεις πανελλαδικά. Επιπλέον, φέτος, ο φορέας θεσμοθετεί το Bravo Global Goals 2021, που αναγνωρίζει τους οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει στη στρατηγική τους την ατζέντα 2030.

«Θα ήθελα να καλέσω τους οργανισμούς να καταγράψουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει τα τελευταία 5 χρόνια στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, ώστε να συμπεριληφθούν στην επετειακή έκδοση του Global Goals Review -Greece 2020, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι πρωτοβουλίες, εκπροσωπώντας το νέο πρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου.