Στο πλαίσιο του Sustainable Greece 2020

Στη διαδικασία διαμόρφωσης εντάσσεται η αναθεώρηση του Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας, την οποία πραγματοποιεί ένας από τους στρατηγικούς εταίρους του Sustainable Greece 2020, το German Council for Sustainable Development. Απώτερος στόχος είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας να συνδεθεί με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαδικασία της αναθεώρησης διεξάγεται παράλληλα σε τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, με προσκεκλημένους κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις.