Σε ειδική εκδήλωση στις 29 Απριλίου

Ιδρυτικοί φορείς είναι ο ΣΕΒ, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο ΣΦΕΕ, ο ΣΕΤΕ, ο ΣΕΒΤ, ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δέσμευση κορυφαίων επιχειρήσεων στο κοινό όραμα για μια Βιώσιμη Οικονομία και Κοινωνία στη χώρα μας.

Κυρίαρχη πλατφόρμα είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου όλων των εμπλεκομένων στα ζητήματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος θα οδηγήσει όχι μόνο στην ανάδειξη οραμάτων και ιδεών, αλλά κυρίως στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  προγραμμάτων, κατάλληλων επιχειρησιακών δράσεων και μεθοδολογιών. Σημαντικός άξονας είναι η συνυπογραφή της «Χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα» από τους ιδρυτικούς και συνεργαζόμενους φορείς μαζί με τις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.