Στόχος του Maurice Levy, η κατάργηση των σιλό και η έμφαση στις ανάγκες των πελατών

Τα δίκτυα που εντάσσονται στους κόλπους του Ομίλου, θα χωριστούν σε 4 «hubs» και συγκεκριμένα στα Publicis Communications, Publicis Media, Publicis Sapient και Publicis Healthcare. Στόχος της νέας δομής είναι να καταστήσει προσβάσιμες τις υπηρεσίες όλου του γκρουπ σε κάθε πελάτη και στο πλαίσιο αυτό, μετακινεί τον Όμιλο από το μοντέλο των ανεξάρτητων δικτύων, σε μια λογική όπου τα agencies λειτουργούν ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.

Ωστόσο, κάθε agency θα διατηρήσει την κουλτούρα και φιλοσοφία του. Κάθε ένα από τα νέα hubs θα διοικείται από διαφορετικό Chief Client Officer, ενώ η Laura Desmond θα επιβλέπει συνολικά όλα τα hubs, ως Group Chief Revenue Officer. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των αποτελεσμάτων για το Q3 του Ομίλου, τα οποία ο ίδιος ο Levy χαρακτήρισε «απογοητευτικά», με 0,7% ανάπτυξη πωλήσεων και διόρθωση πρόβλεψης για το σύνολο του έτους από 2,5% σε 1%.

(Πηγή: AdAge)