Στη Nannette LaFond-Dufour ανέθεσε το Publicis Groupe τον νεοσυσταθέντα ρόλο της Chief Impact Officer. Το έμπειρο στέλεχος προέρχεται από το McCann Worldgroup, όπου θήτευσε ως global Chief Client Officer και ως η πρώτη Chief Sustainability Officer, ενώ στον νέο της ρόλο θα αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Chief Executive του Publicis Groupe, Arthur Sadoun.

Παράλληλα, θα αποτελεί μέλος της Επιτροπής Management του ομίλου. Στο πλαίσιο του ρόλου της, με διεθνή εμβέλεια, η Nannette LaFond-Dufour θα είναι υπεύθυνη για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και δεσμεύσεις διακυβέρνησης του ομίλου.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι κλιματικοί στόχοι της πρωτοβουλίας «Science Based Targets Initiative», η οποία υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και το WWF, τα action plans σχετικά με τα DE&I σε επίπεδο ομίλου και πρωτοβουλίες όπως «Women’s Forum for the Economy & Society» και «Working with Cancer».

Η Nannette LaFond-Dufour θα έχει ως επαγγελματική της έδρα το Παρίσι και θα ηγείται μιας κεντρικής ομάδας η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιβαλλοντική, κοινωνική και κοινότητα διακυβέρνησης του ομίλου. Θα συνεργάζεται δε με την Agathe Bousquet, President της Publicis France και Directoire+ Sponsor for ESG.

(Πηγή: Campaign)