Το Public διευρύνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» με στόχο την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικών υλικών και έργων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Η στήριξη του Public στο πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία» συνδυάστηκε φέτος με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Από πλευράς του το Public, προχωρά με την προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 30.000 ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών σε αίθουσες πληροφορικής 11 δημόσιων σχολείων, βελτιώνοντας τις συνθήκες μάθησης για 2.398 μαθητές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα, τη Λέσβο, την Πάρο και τη Σάμο.