Τον σφυγμό της ψηφιακής Ελλάδας επιχείρησε να καταγράψει το Microsoft Envision Greece, μέσα από 3 θεματικές συζητήσεις, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για επιχειρήσεις και οργανισμούς που μετασχηματίζονται ψηφιακά.

Στην πρώτη θεματική συζητήθηκε πώς η Ελλάδα θα διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό ψηφιοποίησης που πέτυχε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στη δεύτερη αναδείχθηκε η ανάγκη για εμπιστοσύνη στη νέα ψηφιακή καθημερινότητα. Στην τρίτη θεματική συζητήθηκε το πώς η τεχνολογία θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

«H τεχνολογία έδωσε λύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βοήθησε οργανισμούς και επιχειρήσεις όχι μόνο να συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να κάνουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ψηφιακά άλματα. Η τεχνολογία μπορεί και πάλι να δώσει λύσεις στη νέα εποχή αβεβαιότητας που βιώνουμε, με την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό να απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος.