Για τη μέτρηση των «Audience Personas» του.

Τη μέτρηση της ακρίβειας των δυνατοτήτων στόχευσης Audience Personas, που παρέχει στους διαφημιζόμενους, πραγματοποίησε το Project Agora σε συνεργασία με τη Nielsen. Συγκεκριμένα, σκοπός της συνεργασίας ήταν να μετρηθεί ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο & ηλικία) των Audience Personas του Project Agora, συμπίπτουν με τις μετρήσεις του πραγματικού κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον του εργαλείου της Nielsen, Digital Ad Ratings.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης των κοινών στόχευσης του Project Agora, έδειξαν ότι το ποσοστό δημογραφικής συνάφειας σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκεται έως και 25 μονάδες πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο.

Ο Παναγιώτης Γιαννακούρας, Product Director Private Marketplace του Project Agora, δήλωσε: «Χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο 3rd party εργαλείο μέτρησης των μοναδικών, πραγματικών χρηστών των ψηφιακών διαφημίσεων, το Project Agora βελτιώνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια στόχευσης των κοινών για τα συνεργαζόμενα brands. Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα προς την αύξηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που χτίζουμε σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε».