Μέσω της πλατφόρμας Pockee Market Intelligence.

Το Pockee επεκτείνει τις υπηρεσίες προς τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο, καθώς μέσα από την online πλατφόρμα Pockee Market Intelligence, οι συνεργάτες του αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και αναλύσεις των προωθητικών ενεργειών του οργανωμένου λιανεμπορίου για τις κατηγορίες των προϊόντων τους.

Από αναλυτικά δεδομένα ενεργειών έως insights που προκύπτουν από την οριζόντια ανάλυση των κατηγοριών, η πλατφόρμα στοχεύει να βοηθήσει κάθε επαγγελματία στην αγορά των FMCG προϊόντων να αποκτήσει εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των προωθητικών ενεργειών της κατηγορίας και να βγάλει γρήγορα και αξιόπιστα συμπεράσματα που θα βελτιώσουν την ποιότητα των αποφάσεών του.

Η πληροφορία που συγκεντρώνεται αφορά την καταγραφή προσφορών φυλλαδίων και τηλεοπτικών προσφορών για το μεγαλύτερο όγκο των retailers, συμπεριλαμβανομένων των Cash & Carry, αλλά και καταγραφή instore ενεργειών. Στόχος της Pockee είναι το επόμενο διάστημα να προσφέρει και υπηρεσίες Basket Analysis.