Από 30 Ιανουαρίου, την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου. Το Olive κυκλοφόρησε στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 2007. Πρόκειται για ένα από τα εγκυρότερα γαστρονομικά περιοδικά της Ευρώπης, το οποίο εκδίδεται σε μηνιαία βάση από το BBC. Στη χώρα μας εκδίδεται από τη ΝΕΠ Εκδόσεις, με Διευθυντή Έκδοσης τον Ηλία Μαμαλάκη.