Εκδήλωση στην ΕΓΕ

Πρωτοεμφανίσθηκε τον Οκτώβριο του 1998, με την επωνυμία ΔD και επί 10 χρόνια παρακολουθεί και συμμετέχει στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς επικοινωνίας. Με αφορμή την επέτειο αυτή, στα γραφεία της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας διοργανώνεται συζήτηση τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 19.30, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Φακίνου, εκδότη του περιοδικού.