Στην επέκταση της συνεργασίας του με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη προχωρά το Papaki.gr. Συγκεκριμένα, εγκαθιστά μέρος των λειτουργικών τμημάτων του στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) στο ΙΤΕ, με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την εξέλιξη του ερευνητικού του έργου. Η εξέλιξη και η διεύρυνση της εταιρείας, εντείνουν την παρουσία του Papaki.gr στο campus και διευκολύνουν και το ερευνητικό έργο Mirage, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Papaki, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, τη Cytech και το Δίκτυο «Πράξη». Ένα ακόμη πλεονέκτημα που προσφέρουν οι υποδομές του ΕΤΕΠ-Κ στα τμήματα του Papaki.gr που θα λειτουργήσουν εκεί, είναι η ικανότητα της αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και ίντερνετ, ανεξάρτητα με τις συνθήκες έξω από αυτό.