Με αφορμή την αύξηση της τηλεργασίας λόγω κορωνοϊού, η εταιρεία καταχώρησης domain Papaki, η οποία αξιοποιεί την πρακτική αυτή από το 2016, επισημαίνει ότι για να μπορέσει μία εταιρεία να υιοθετήσει κάποιο μοντέλο remote working θα πρέπει να έχει την κατάλληλη κουλτούρα και τα απαραίτητα εργαλεία.

Η εταιρεία αξιοποιεί την τηλεργασία από το 2016.

Με αφορμή την αύξηση της τηλεργασίας λόγω κορωνοϊού, η εταιρεία καταχώρησης domain Papaki, η οποία αξιοποιεί την πρακτική αυτή από το 2016, επισημαίνει ότι για να μπορέσει μία εταιρεία να υιοθετήσει κάποιο μοντέλο remote working θα πρέπει να έχει την κατάλληλη κουλτούρα και τα απαραίτητα εργαλεία.

Σύμφωνα με την Αγγέλα Ανθουλάκη, Co-Founder & Chief Human Resources Officer, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η κουλτούρα και νοοτροπία που υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και το τεχνικό κομμάτι, με χρήση εργαλείων που διευκολύνουν την επικοινωνία, την οργάνωση των επιμέρους tasks και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των αρχείων της εταιρείας.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Αλεξίου, Chief Marketing Officer του Papaki, «η εργασία από το σπίτι είναι άλλη μία ψήφος εμπιστοσύνης της εταιρείας προς τον εργαζόμενο. Είναι μια σύγχρονη πρακτική που μπορεί μεν να έγινε πραγματικότητα χάρη στην τεχνολογία αλλά η σωστή αξιοποίηση αυτής οφείλεται σε εταιρείες όπως το Papaki που αντιμετωπίζουν την εργασιακή σχέση ως σύγχρονη, ισότιμη, ευέλικτη και σε ανθρώπινη κλίμακα».