Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να στηρίξει τους πληγέντες των πλημμυρών στη Θεσσαλία.

Έτσι, προχωρά στη συγκέντρωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος θα προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να τον διανείμει σε εκπαιδευτικές μονάδες της Θεσσαλίας, καθώς και ειδών ρουχισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία θα προωθηθούν αρμοδίως, προκειμένου να διατεθούν στου πληγέντες.

Επίσης, θα συστήσει στους Προέδρους των ακαδημαϊκών τμημάτων να παράσχουν, την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες, κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τους/τις φοιτητές/τριες του ΟΠΑ που κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές, καθώς και στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου την παροχή συνδρομής προς όλα τα πληγέντα μέλη της κοινότητάς του.