Πρώτο μεταξύ των ελληνικών Ιδρυμάτων σε 4 επιστημονικά πεδία

Στα κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο κατέταξε, για το 2021, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Επίσης, το ΟΠΑ αναδείχθηκε πρώτο μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων σε τέσσερα από τα πέντε επιστημονικά πεδία ή επιστημονικές περιοχές. Ενδεικτικά, πρώτο στην Ελλάδα κατατάχθηκε στα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης Επιχειρήσεων (145ο παγκοσμίως), Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (μεταξύ των θέσεων 101-150 παγκοσμίως), Οικονομικών (μεταξύ των θέσεων 201-250 παγκοσμίως) και Κοινωνικών Επιστημών (243ο παγκοσμίως).