Πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη και Παρασκευή, 17 και 18 Σεπτεμβρίου, το πρώτο πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Train the Trainers στην Επιχειρηματικότητα για λογαριασμό της πρωτοβουλίας entreTime της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε καθηγητές Πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, που θα ήθελαν μέσα από τα μαθήματά τους, σε οποιονδήποτε τομέα σπουδών, να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και έναν ανοικτό τρόπο σκέψης στην επιχειρηματικότητα (entrepreneurial competences).Το πρόγραμμα περιείχε μία σειρά από ομιλίες, διαλέξεις και workshops σχεδίασης καινοτόμων ιδεών και ανάπτυξης επιχειρηματικού τρόπου σκέψης. Τη διεξαγωγή του προγράμματος στην Αθήνα συντόνισε η ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα entreTime.