Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο «Παιδί και Διαδίκτυο. Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Κίνδυνοι,»  η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 2 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Nickelodeon επιχειρεί, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μέσω ενός εποικοδομητικού δημόσιου διαλόγου να πραγματευθεί όλα εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή και ασφαλή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.