Μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά 0,06 της μονάδος (6 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο, σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,25 της μονάδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα του Νέου ΤΤ.