Διοικητικό Συμβούλιο
• Δημήτρης Γ. Μαύρος (Spot JWT), Πρόεδρος
• Μανόλης Παπαπολύζος (Olympic DDB), Αντιπρόεδρος
• Ντίνος Αδριανόπουλος (Civitas Ketchum), Γενικός Γραμματέας
• Λίτσα Μέγγουλη (Universal Media),Ταμίας
• James Nass (Lowe Athens), Μέλος
• Έφη Καρακίτσου (Magnet), Μέλος
• Θανάσης Παπαθανασίου (Frank), Μέλος
• Χριστίνα Χοχλακίδου (Gnomi+DraftFCB), Μέλος
• Κίμων Αντύπας (Publicis Consultants), Μέλος
• Γιώργος Λιμπέρης (Palladian Communications), Μέλος
• Δήμητρα Μάστορη (Oxygen Media), Μέλος
• Γιάννης Σωτηρόπουλος (Care Direct), Μέλος
• Χρήστος Λάτος (Ogilvyone Worldwide), Μέλος

Διοικούσα Επιτροπή Διαφήμισης
• Δημήτρης Γ. Μαύρος (Spot JWT)
• James Nass (Lowe Athens)
• Μανόλης Παπαπολύζος (Olympic DDB)
• Έφη Καρακίτσου (Magnet)
• Θανάσης Παπαθανασίου (Frank)
• Χριστίνα Χοχλακίδου (Gnomi+DraftFCB)

Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
• Κίμων Αντύπας (Publicis Consultants)
• Γιώργος Λιμπέρης (Palladian Communications)
• Ντίνος Αδριανόπουλος (Civitas Ketchum)
• Δημήτρης Ρούλιας (Out Of The Box)

Διοικούσα Επιτροπή Media Specialists
• Δήμητρα Μάστορη (Oxygen Media)
• Λίτσα Μέγγουλη (Universal Media)
• Ντομινίκ Μίκαϊτς (Equinox)
• Τάσος Μιχαλάκης (Tempo OMD Hellas)

Διοικούσα Επιτροπή Promotional και 1-1 Marketing
• Γιάννης Σωτηρόπουλος (Care Direct)
• Χρήστος Λάτος (Ogilvy One)
• Χρήστος Δαμαλάς (MSPS)
• Φωτεινή Γερομαλίδου (Wunderman)