Μια νέα δωρεάν υπηρεσία στη σελίδα του παρουσιάζει το MTC Group, με στόχο να φέρει πιο κοντά τους Δήμους με τους οποίους συνεργάζεται, και τους παραγωγούς περιεχομένου. Πρόκειται για τη νέα σελίδα mtcgroup.gr/groups, η οποία απευθύνεται σε travel bloggers, influencers και travel agents.

Τη σελίδα διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου εκπρόσωποι των Δήμων. Παρέχει δε τις δυνατότητες: άμεσης επαφής των μελών με τον εκπρόσωπο του Δήμου σε πραγματικό χρόνο, μεταφοράς οπτικοακουστικού υλικού και αρχείων, κοινής χρήσης του ανεβασμένου υλικού και λειτουργίας και σε κινητά τηλέφωνα. Με την υπηρεσία, κάθε Δήμος θα έχει τη δυνατότητα τόσο να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, όσο και να απαντά σε ερωτήσεις, διαθέσιμες σε όλη τη κοινότητα των μελών.