Παρέχοντας mentoring στις συμμετέχουσες startups

Στην παρουσία του εκεί το Moosend πρόκειται να εστιάσει στα οφέλη που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση μέσω του email marketing, και να επιδείξει τρόπους ώστε να μπορέσει κάθε startup να αξιοποιήσει τεχνικές email marketing για να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες για τους εισηγητές και τη διοργάνωση θα βρείτε στο http://belgrade.startupweekend.org/. Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του για υποστήριξη των startups, από την αρχή της λειτουργίας του το Moosend προσφέρει 6 μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε αυτές, και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή ανάπτυξη μιας email λίστας και τις σωστές πρακτικές του κλάδου.