Σύµφωνα µε την ανάλυση της έρευνας, για να µπορέσει ένας πάροχος περιεχοµένου να είναι αποτελεσµατικός, χρειάζεται να ενθουσιάζει συνεχώς τον καταναλωτή µε 4 κυρίως τρόπους: να προσφέρει αδιάλειπτη εµπειρία σε όλες τις συσκευές, οπουδήποτε, εξατοµικευµένη ανακάλυψη περιεχοµένου, καθηλωτικό περιεχόµενο (ποιότητα εικόνας, επαυξηµένα δεδοµένα και δυνατότητα πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερο αγαπηµένο περιεχόµενο) και τέλος, συνεχή εξέλιξη της συνολικής εµπειρίας θέασης. Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι Έλληνες καταναλωτές αφιερώνουν 18 λεπτά τη µέρα για έρευνα περιεχοµένου, ενώ ο µέσος όρος κατανάλωσης περιεχοµένου σε οποιαδήποτε µορφή (συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης, βίντεο, µέσω σταθερού internet, θέατρο και σινεµά), αγγίζει τα 53 ευρώ ανά ελληνικό νοικοκυριό.

Το αντίστοιχο ποσό στις ΗΠΑ αγγίζει τα 186 ευρώ. Η κατανάλωση video on demand αγγίζει το 42% (όσο και το παγκόσµιο ποσοστό) µε 34 ώρες κατά µέσο όρο την εβδοµάδα, στους millennials (ηλικίες 16-34) φτάνει το 52%, ενώ το αντίστοιχο παγκόσµιο ποσοστό είναι 50%. Το 53% των τηλεθεατών στην Ελλάδα παρακολουθεί YouTube σε καθηµερινή βάση, ποσοστό που αγγίζει το 86% αν αναχθεί στην εβδοµάδα. Όλα τα παραπάνω διαφοροποιούν άρδην την στρατηγική marketing διαφηµιζόµενων, µέσων, αλλά και των media agencies. Το Media ROI Forum που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου θα αποκρυπτογραφήσει το νέο σκηνικό, µέσα από διαφωτιστικές παρουσιάσεις σηµαντικών εκπροσώπων διεθνών media agencies, όπως OMD, Zenith Global Brand, IPG Mediabrands, GroupM Connect, Carat, αλλά και από συζητήσεις πάνελ κορυφαίων στελεχών της εγχώριας αγοράς.