Υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνιακής υποστήριξης

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό και κατασκευή micro site, δημιουργία πολυμεσικού υλικού, info graphics και καμπάνια στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 11.000 ευρώ και στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 3 εταιρείες.