Στην προσπάθεια για την προώθηση των πωλήσεων από απόσταση και κυρίως για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφορών MelinaMay.com έγινε μέλος της  Ένωσης Εταιρειών Πωλήσεων από Απόσταση και Άμεσου Μάρκετινγκ (ΕΠΑΜ), σκοπός της οποίας είναι η εξυγίανση και ανάπτυξη του εμπορίου που διενεργείται από απόσταση και η προστασία του καταναλωτή.