Συγκεκριμένα, από 6 Αυγούστου το Μέγαρο Μαξίμου καθιέρωσε το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». Για πρώτη φορά στο πλέον συμβολικό κτίριο της χώρας, θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής επιμέρους υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί).

Για κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό αντίτιμο ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ προς τη συνεργαζόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «Νέοι Ορίζοντες», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων και αναλαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών. Επιπλέον 3 λεπτά για κάθε συσκευασία που θα συλλεχθεί από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Μεγάρου Μαξίμου, πρόκειται να ενισχύσουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».