Πρεσβευτής  του επικοινωνιακού μηνύματος είναι ο Πέτρος Μπίφσας, 3ετής φοιτητής της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας του Κολλεγίου. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου University of Derby (Top-26, Guardian University Guide 2020), στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αθήνα, στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς και στην πόλη των Αθηνών. To concept και η παραγωγή έγινε από την Win-Win Marketing (winwinmrk.com).

Παράλληλα, τρέχει καλοκαιρινός διαγωνισμός, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να ταξιδέψει στο Λονδίνο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.medcollege.edu.gr.