Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, τo Marketing Week παρουσιάζει ένα νέο συνέδριο για το Brand Safety, το πλαίσιο που διασφαλίζει την προβολή των brands σε ασφαλές και κατάλληλο digital περιβάλλον. Το Brand Safety Conference, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα εξετάσει τόσο διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, όσο και αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές, ειδικά όπως αυτές προκύπτουν από τα νέα δεδομένα των τελευταίων μηνών. Η αναλυτική θεματολογία θα καλύψει σειρά ζητημάτων που αφορούν τα brands, τα agencies και τους publishers. Για παράδειγμα, θα συζητηθούν η αξιολόγηση του περιεχομένου/περιβάλλοντος και οι δείκτες αποτελεσματικότητας, μέσα στο πλαίσιο της επαλήθευσης και της απαραίτητης διαφάνειας.

Παράλληλα, το συνέδριο θα εστιάσει σε μία σειρά ξεχωριστών παραμέτρων (όπως το συναίσθημα του χρήστη) και νέα εργαλεία που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του brand safety. Τέλος, θα εξεταστούν ανανεωμένοι ρόλοι για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και νέα μοντέλα συνεργασίας τόσο στο κλασικό web, όσο και στο ταχύτατα ανερχόμενο οικοσύστημα της connected TV. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους ομιλητές του συνεδρίου, στο www.brandsafety.gr.