Η έκδοση «The Running Issue» αναλύει το δυναμικό φαινόμενο

Το διάστημα 2010-2012, οι συμμετοχές σε διοργανώσεις τρεξίματος αυξήθηκαν κατά 400%, με 24.000 συμμετοχές το 2010 και 204 διοργανώσεις το 2012. Παράλληλα, πλήθος επώνυμων μαρκών από πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνδέονται όλο και περισσότερο και με διαρκώς πιο δημιουργικό τρόπο με τα running events, σε επίπεδο marketing, προωθητικών ενεργειών, δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, κ.α. Το δρομικό κίνημα γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και το σύγχρονο marketing βρίσκει σε αυτό έναν ιδανικό στίβο διάκρισης και ανάπτυξης δυνατών, συναισθηματικών σχέσεων με τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Marketing Week προχωρά στη δημιουργία της premium ειδικής έκδοσης «The Running Issue», αφιερωμένης στο marketing view του running industry. Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης το φαινόμενο αναλύεται τόσο με ενδιαφέροντα ποσοτικά στοιχεία όσο και με την αποτύπωση τάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο τα δρομικά events αξιοποιούνται από τα brands.

Μερικές από τις βασικές ενότητες που περιλαμβάνει η έκδοση, είναι: Καταγραφή του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα (ιστορικά στοιχεία, κυριότερες διοργανώσεις και διοργανωτές), Brands & Running (η σχέση των μαρκών με τα δρομικά events, απαιτούμενα για την αξιοποίησή τους σε επίπεδο marketing, οφέλη που προκύπτουν, απόψεις εκπροσώπων μεγάλων μαρκών που συνδέονται με δρομικά events), Διεθνής εμπειρία (οι τάσεις που «έρχονται» από το εξωτερικό), Υγεία και Διατροφή (η σχέση της βιομηχανίας της διατροφής και υγείας, οι ευκαιρίες marketing), Ερευνητικά Δεδομένα (Παρουσίαση στοιχείων για την ταυτότητα των συμμετεχόντων στα δρομικά events, ποσοτικά και ποιοτικά insights -καταναλωτικό προφίλ, κ.α.).

Η έκδοση, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια στελεχών marketing και επικοινωνίας, όσον αφορά στην καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση του φαινόμενου και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του. Το «The Running Issue» θα κυκλοφορήσει μαζί με το Marketing Week, στις 13 Φεβρουαρίου.