Σύμφωνα με την έρευνα Work Trends Study της Adecco

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας αλλά και στη διαδικασία επιλογής προσωπικού γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός, ενώ νέες τάσεις, όπως το smartworking, θα επηρεάσουν το περιβάλλον εργασίας των εταιρειών και θα διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο σκέψης αναφορικά με τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το Instagram είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν λιγότερο, το YouΤube αποτελεί το μέσο που επιλέγουν περισσότερο για προσωπική χρήση, ενώ το LinkedIn πρωτοστατεί με μεγάλη διαφορά στην αναζήτηση εργασίας. Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη χώρα μας φαίνεται ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του smartworking και ότι θα ήθελε να μπορεί να εργάζεται εκτός γραφείου.