Τη σημασία του λεκτικού στη συσκευασία αναδεικνύει ο νέος οδηγός του Warc για το Effective Packaging, σύμφωνα με στοιχεία του οποίου η συσκευασία στα FMCG αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» στο marketing, καθώς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ή όχι του προϊόντος από τον καταναλωτή.Επιτυχία του brand και του μηνύματός τουΈνα από τα βασικά ζητούμενα για την επιτυχία των προϊόντων των brands είναι η διαφοροποίησή τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στην οποία βασίζεται και η επιλογή του καταναλωτή. Και αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να εξασφαλιστεί με τη χρήση του κατάλληλου λεκτικού στη συσκευασία.

Με αυτό, τα brands έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν την προσωπικότητα των προϊόντων τους και τη διαφοροποίησή τους από άλλα, προκειμένου να κερδίσουν το κοινό, καθώς έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει την προοπτική του καταναλωτικού κοινού από την ανάγκη στο όφελος.Επιπλέον, το λεκτικό της συσκευασίας, αποτελεί, ή οφείλει να αποτελεί, την αιχμή του brand messaging, το απόσταγμα, όπως αναφέρεται, των ιδεών που εκφράζει κάθε brand. Σημαντική πτυχή του δε είναι ο συνδυασμός της λογικής και του συναισθήματος, με στόχο η συσκευασία να απηχεί και στις δύο πλευρές του κοινού, μέσα από τον κατάλληλο τόνο, τη σύνταξη, τον σχεδιασμό και το εικαστικό του.Τεχνικές για ένα επιτυχημένο λεκτικό συσκευασίας.

Η δημιουργία ενός επιτυχημένου λεκτικού συσκευασίας εξαρτάται από μία ευρεία γκάμα παραμέτρων, ωστόσο, ο Οδηγός του Warc προτείνει, ως βάση, κάποιους ενδεικτικούς κανόνες. Ένας από αυτούς είναι η λογική του Less is more, καθώς το λεκτικό συσκευασίας, ως micro-content, πρέπει να είναι σύντομο και ακριβές στον τρόπο περιγραφής του προϊόντος. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές, να ξεκινά, κατά προτίμηση, με ένα μόνο, ισχυρό μήνυμα, ενώ, στην περίπτωση που απαιτείται συμπλήρωμα, αυτό να διατυπώνεται με τρόπο που δεν μειώνει το βασικό μήνυμα.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες περιεκτικά, ακόμη και με μορφή λίστας, ενώ προτείνεται η συμπερίληψη των signature χαρακτηριστικών του προϊόντος, όσο «απλά» και αν φαίνονται, όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία του από φυσικά συστατικά. Στους τρόπους γραφής ενός λεκτικού για συσκευασία μπορούν να συμπεριληφθούν τεχνικές γραφής, όπως στοιχεία ποίησης και λογοπαίγνια, ενώ συνιστάται η μετρημένη χρήση χιούμορ, ανάλογα με την κατηγορία του, η παραπομπή σε άλλα προϊόντα του ιδίου του brand και η αναφορά σε στοιχεία της ιστορίας του. Τέλος, συνιστάται προσοχή στις προσδοκίες που δημιουργεί το λεκτικό ενός brand, η αποφυγή ψευδο-επιστημονικής γλώσσας και η εστίαση στη δημιουργία εμπιστοσύνης.