Με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ

Το Κυπριακό Υπουργείο Τουρισμού διεξάγει κλειστό διαγωνισμό με αντικείμενο «Competition for the provision of brand development and creative advertising services», με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε πραγματοποιηθεί προδημοσίευση στοιχείων του επικείμενου διαγωνισμού (DF 15/04/2019), περιγράφοντας ως αντικείμενό του τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού brand για την Κύπρο (Brand consultancy and architecture), τον σχεδιασμό νέας ταυτότητας για το brand Κύπρος και την εφαρμογή του σε όλες τις marketing δραστηριότητες του Υπουργείου, καθώς και την παροχή δημιουργικών διαφημιστικών υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή εκτιμά ότι το νέο brand θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του 2020. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 19η Ιουνίου 2019.