Το KPMG Institute ξεκινάει νέο κύκλο σεμιναρίων, συνδεδεμένο με την εποχή των digital μέσων και της αλλαγής. Οι νέες ψηφιακές τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές που έχει επιφέρει, μεταξύ άλλων, και η παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδημίας, επιτάσσουν την ανάγκη για γρηγορότερο ψηφιακό μετασχηματισμό. Κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των στελεχών τους, μέσω της επανεκπαίδευσης και της ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων (reskilling ή/ και upskilling). Στο πλαίσιο αυτό, το μοντέλο μετάβασης στην επόμενη ημέρα του KPMG Institute «Διαρκής Εκπαίδευση & Επανεκπαίδευση: βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά», αποτελείται από 4 θεματικούς πυλώνες (Leadership / Ηγεσία, Digital Era / Ψηφιακή Εποχή, Business Expertise/ Τεχνικές Γνώσεις, και Wellbeing / Ανθεκτικότητα). Τα προγράμματα του KPMG Institute προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενώ παράλληλα δύναται να διεξαχθούν δια ζώσης, διαδικτυακά, ή και σε συνδυασμό αυτών των δύο.