Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή ενισχύει την παρουσία του σε ευρωπαϊκές αγορές, αναπτύσσοντας εξαγωγική δραστηριότητα στη Γερμανία και, άμεσα, σε νέες αγορές, όπως αυτές της Κύπρου και της Πολωνίας. Και στις τρεις αυτές χώρες, το Κορπή έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο για την προετοιμασία παιδικών γευμάτων, βάσει της χημικής σύστασής του.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το εργοστάσιο του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή, που λειτουργεί στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας, απέσπασε πρώτο από όλα τα εργοστάσια νερού στην Ελλάδα και από τα πρώτα της Nestlé παγκοσμίως, τη διεθνή πιστοποίηση AWS (Alliance for Water Stewardship) που αφορά την άρτια λειτουργία του εργοστασίου και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.