Στο πρόσφατο Clean Energy Forum του Business Council for Sustainable Energy των ΗΠΑ συμμετείχε το Κέντρο Αειφορίας (CSE). Σε αυτό, ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας, Νίκος Αυλώνας, παρουσίασε την πρόσφατη Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας για τα ESG κριτήρια στις ΗΠΑ και στον Καναδά, με ανάλυση των σημερινών και μελλοντικών τάσεων. Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στα ESG κριτήρια (περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση) παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, διαθέτουν Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) και αντίστοιχη εταιρική στρατηγική, θέτουν διαφανείς και μετρήσιμους στόχους και χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Επιβεβαίωσε, επίσης, εκ νέου, ότι οι υψηλές επιδόσεις στα ESG συνδέονται με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι, στις 22-23 και 26 Απριλίου, το Κέντρο Αειφορίας θα φέρει στην Αθήνα το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης – ESG, Advanced Edition 2021, Digital Version.