Το Κέντρο Αειφορίας πραγματοποίησε τη διαδικτυακή εκδήλωση «Η σημασία των Δεικτών και Κριτηρίων ESG και πώς βελτιώνονται. Η σημασία τους στην προσέλκυση επενδυτών και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε η πρώτη παρουσίαση των συμπερασμάτων της 2ης Έρευνας ESG του Κέντρου Αειφορίας από το Παρατηρητήριο Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας αναφέρθηκε στο ρίσκο αποεπένδυσης που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν ESG κριτήρια αλλά και στις νομοθετικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως είναι το SFDR, το Taxonomy και το CSRD.

Η εκδήλωση φιλοξένησε ως Guest Speakers τους Γιώργο Τσαπρούνη, Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της Wind Ελλάς, και Νεκτάριο Δεμενόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΟΛΠ ΑΕ.