Ένα νέο εργαλείο εκτίμησης των επιδόσεων των εταιρειών στα πιο σημαντικά κριτήρια και πρότυπα ESG παρουσιάζει το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με στόχο να τις υποστηρίξει στη βελτίωση των επιδόσεών τους, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την προσέλκυση επενδυτών, όσο και τη χρηματοδότησή τους.

Το ESG Estimate παρέχει μετρήσιμη και ρεαλιστική εκτίμηση των επιδόσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ, παράλληλα, εξοικονομεί κόστος και χρόνο από τη συμπλήρωση διαφορετικών ερωτηματολογίων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σχεδιάστηκε δε λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα ερευνών του Κέντρου Αειφορίας σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και διαβούλευσης με εταιρείες FT 500.