Ιδιαίτερα για το χώρο των Δημοσίων Σχέσεων, η συζήτηση σε διεθνές επίπεδο έχει… ανάψει. Η έννοια της αλλαγής και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνει το αντικείμενο και τις υπηρεσίες των agencies, αναδύεται ως θεματική σε πλήθος διεθνών συνεδρίων και βρίσκει τη θέση της στην ατζέντα των μεγαλύτερων επαγγελματικών φορέων του κλάδου.

Παράδειγμα αποτελεί πρόσφατο άρθρο του Προέδρου της ICCO, David Gallagher, ο οποίος παρουσιάζει μερικούς από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους τα μεγαλύτερα agencies ανά τον κόσμο αγκαλιάζουν την αλλαγή. Τα βασικά σημεία που εντοπίζει είναι τα εξής:
1. Η διαχείριση και ενίσχυση του περιεχομένου σε όλο των εύρος των διαθέσιμων καναλιών (paid, earned, shared), έχει σήμερα τη μεγαλύτερη αξία για τους marketers. Τα «δυνατότερα» agencies αναπτύσσουν τις δικές τους ανάλογες δεξιότητες και παράγουν περιεχόμενο που δουλεύει σε όλα τα κανάλια.
2. Οι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερο νέα πεδία εξειδίκευσης και νέα μοντέλα πληρωμής, έχοντας νέες προσδοκίες όσον αφορά στο αποτέλεσμα της συνεργασίας με την εταιρεία PR. Τα παραπάνω αποτελούν πρόκληση για τις παραδοσιακές οργανωτικές δομές των εταιρειών PR, με κάποια agencies να βρίσκουν την επιτυχία υιοθετώντας περισσότερο «ρευστές» και ευέλικτες δομές.
3. Διεθνώς, παρατηρείται εντονότερη προσέλκυση ποιοτικότερου ανθρώπινου δυναμικού από τις εταιρείες PR. Η πρόκληση έγκειται στη διατήρησή τους, καθώς πολλοί «μεταναστεύουν» γρήγορα σε in-house θέσεις επικοινωνίας. Τα καλύτερα agencies μαθαίνουν πως να προβλέπουν τις ανάγκες των «millennial» στελεχών τους και να ανταποκρίνονται σε αυτές, δημιουργώντας αειφόρες και δυναμικές ομάδες.
4. Σύμφωνα με τον David Gallagher, οι Δημόσιες Σχέσεις δεν έχουν πια την πολυτέλεια να αγνοούν την ανάγκη για Data, Research & Measurement στα PR. Όπως επισημαίνει, τα πλέον καινοτόμα agencies διαπιστώνουν ότι με κάποια εύκολα προσβάσιμα δεδομένα, απλές μεθόδους ανάλυσης και με οδηγό την προσήλωση των πελατών στα αποδεδειγμένα αποτελέσματα, μπορούν να έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Τα παραπάνω είναι το απόσταγμα της διεθνούς εμπειρίας του Προέδρου της ICCO, μέσα από συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου, μεγάλων δικτύων και εταιρειών. Σε αυτό το μήκος κύματος, έχει επιλέξει φέτος να κινηθεί και το 9ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το www.corpcom.gr