Στόχος της ταινίας η συμμετοχή του κοινού στο «never drink and drive»

Στόχος της ενέργειας είναι να συλλέξει ένα εκατομμύριο επιπλέον υπογραφές στο παγκόσμιο σύμφωνο «never drink and drive». Εντυπωσιακό, δυνατό, αλλά και εύθραυστο, το γυάλινο αυτοκίνητο συμβολίζει τη σημασία της σωστής επιλογής και της διατήρησης του έλεγχου. Το hashtag #ImNOTdriving είναι «χαραγμένο» σε κάθε εικονικό ποτήρι και η Diageo καλεί τους καταναλωτές να το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην καμπάνια.  Το «The Glass Car» είναι αναρτημένο στο www.jointhepact.com/theglasscar.